Viziunea 7000

rsz_imgStimate doamne, stimaţi domni,

Vă sunt necesare numai câteva minute din timpul dumneavoastră preţios pentru a citi această scurtă expunere. Noi trăim într-adevăr într-o epocă foarte agitată. Zilnic auzim ştiri despre evenimente deosebite. Ceea ce s-a relatat mai demult într-un secol, astăzi face parte din ştirile aproape zilnice. Catastrofe naturale, foamete, războaie, lupte între triburi, purificări etnice, terorism motivat religios, infracţiuni de neconceput, criminalităţi de orice fel sunt relatate în toată lumea. În aceeaşi ţară pe coasta de vest ard pădurile pe o suprafaţă de sute de km pătraţi, în timp ce pe Coasta de Est are loc o furtună cu urmări distrugătoare. Nimic nu mai este cum a fost odată. Aproape fiecare om a făcut această afirmaţie de când au avut loc atacurile asupra turnurilor de la World Trade Center din New York şi asupra clădirii Pentagonului din Washington, pe 11 septembrie 2001. Nu există soluţii eficiente, nici naţionale, nici internaţionale, pentru problemele politice, economice şi sociale.

În această broşură vrem să prezentăm pe scurt evenimentele actuale în lumina profeţiei biblice. Sunt aproximativ 6000 de ani de când primii oameni au văzut pentru prima dată lumina acestei lumi. Socotit în mare, de la Adam până la Avraam au trecut 2000 de ani, de la Avraam până la Hristos 2000 de ani, şi de la naşterea lui Hristos, începutul socotirii timpului nostru, tot 2000 de ani. Pe bună dreptate ne întrebăm dacă trecerea nu doar într-un alt secol, ci şi într-alt mileniu, nu va aduce ceva extraordinar şi în istoria omenirii.

Speculaţiile asupra acestui timp s-au înmulţit de la intrarea în noul mileniu. Experţii prevăd un tablou obscur pentru viitorul apropiat, în special în ceea ce priveşte Orientul Mijlociu. Da, există chiar unii, ca acel deputat al congresului din S.U.A., care a declarat că noi suntem poate prima generaţie care trebuie să se teamă că va fi ultima din civilizaţia prezentă. Se vorbeşte deschis despre escatologie şi despre infernul apocaliptic, care ar putea să izbucnească în scurt timp peste pământ. Evident, şi opinia publică este îngrijorată de ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Depindem noi de văzători în privinţa acestor teme aşa de importante? Trebuie să-i consultăm pe filozofi şi să-i interpretăm? Sau poate să-i vizităm pe ghicitori şi astrologi? Trebuie să ne întoarcem la Nostradamus sau la alţi auto-intitulaţi „ profeţi ” ca să găsim sfaturi şi să le explicăm predicţiile? Sau putem găsi răspunsuri adevărate şi sigure la toate aceste întrebări în Sfânta Scriptură? Da, cu siguranţă, căci este scris: „ avem Cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. ” (2 Petru 1:19).

O informare actuală din Sfânta Scriptură este necesară şi ar trebui să fie binevenită pentru fiecare om care vrea să afle sincer şi deschis despre lucrurile care se întâmplă acum. Dumnezeu, care este Atotştiutor, a putut să lase scris deja la începutul timpului, ceea ce se va întâmpla până la sfârşitul timpului. Oamenii scriu istoria pe baza evenimentelor deja împlinite. Dumnezeu a scris dinainte întreaga istorie a omenirii şi istoria mântuirii care se desfăşoară până la formarea noului cer şi al noului pământ, până când timpul se revarsă din nou în veşnicie. Evenimentele şi succesiunea lor sunt descrise cu claritate în Sfânta Scriptură. Ele sunt ireversibile şi iminente.

În Viziunea 7000 vrem să atragem atenţia mai întâi asupra lucrurilor care vor veni negreşit asupra noastră în viitorul apropiat şi apoi să arătăm calea de scăpare, înainte să vină judecata nimicitoare: „ Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi locuitorii pământului ” (Luca 21:34-46). În ceea ce priveşte desfăşurarea actuală, există într-adevăr o orientare clară din Sfânta Scriptură pe baza semnelor timpului: „ Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul Omului este aproape, este chiar la uşi ” (Matei 24:33). Şi chiar dacă se pare că de 2000 de ani nu a mai intervenit nimic deosebit direct din cer şi oamenii nu cred că Dumnezeu intervine în istorie, totuşi se va întâmpla pentru că este prezis în Cuvântul lui Dumnezeu.

Tot aşa sunt scrise evenimentele din Europa ultimelor decenii, în special de la schimbarea din octombrie-decembrie 1989, în legătură cu împlinirea profeţiei biblice. Înaintea ochilor noştri ia naştere Europa unită, cum a fost stabilit în 1957 în Tratatele romane. Duşmanii istorici au devenit prieteni. Contradicţiile dintre est şi vest sunt deocamdată anulate. Linia de despărţire care trecea prin mijlocul Germaniei şi prin continentul european, nu mai există. Se formează o Casă comună europeană în care urmează să aibă toţi loc, o Europă unită. De la 1 ianuarie 2002, 300 de milioane de oameni au putut plăti cu aceeaşi monedă, EURO, în cele 12 ţări care au format Uniunea Europeană. De la 1 ianuarie 2007, sunt 27 state care formează Uniunea Europeană, populaţia acesteia ajungând la 493 de milioane de oameni. Aceasta completează faza cea mai importantă din cadrul unificării Europene. Cu aceasta se ridică din nou în faţa ochilor noştri Împărăţia Romană ultima din cele patru împărăţii pe care le-a văzut proorocul Daniel în Vechiul Testament (cap. 2+7). Aceasta corespunde cu puterea fiarei din Apocalipsa, care se ridică din marea popoarelor europene şi de care se miră întreaga lume (cap. 13). Uniunea Europeană va deveni cea mai mare putere mondială datorită unirii celor trei puteri: cea politică, cea economică şi cea religioasă. Aici nu este vorba numai despre puterea mondială politico-economică, ci mai ales despre călăreaţa religioasă (cap. 17) care ţine hăţurile în mână şi astfel dirijează tot ce se întâmplă. Această autoritate mondială spirituală, reprezentată prin Papalitate, este respectată şi recunoscută de toţi conducătorii religioşi şi politici.

Aşa cum întreaga lume a fost martoră la decăderea uneia dintre cele două super-puteri în anii 1989-1990, la fel va fi şi cu cea de a doua mare putere, SUA, cea care a fost motorul războiului împotriva terorismului începând cu 11 septembrie 2001 şi care îşi pierde tot mai mult influenţa mondială, mai ales după intervenţia din Irak. Singura mare putere care rămâne este Uniunea Europeană şi ea va impune direcţiile pentru comerţul mondial şi pentru globalizare. Imperiul Roman, înfiinţat încă din anul 30 în. Hr., trebuie să stăpânească încă o dată asupra acestui pământ acum, la sfârşitul timpului, căci este scris în Cuvântul profetic din Biblie: „ Fiara a patra este o a patra împărăţie, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâşia tot pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi. ” (Daniel 7:23).

Mersul evenimentelor actuale, chiar şi procesul de pace care se desfăşoară în prezent, au fost prezise în profeţiile din Vechiul şi Noul Testament. Apostolul Pavel a văzut dinainte desfăşurarea prezentă în toate domeniile şi a scris acum două mii de ani ceea ce devine în faţa ochilor noştri realitate: „ Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. ” Când vor zice: ,Pace şi linişte!‘ atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare (1 Tes. 5, 2-3). Cuvântul-cheie este „ pace ” , pus în legătură cu cuvântul „ linişte, [securitate] ” . Aşa cum a făcut-o în 27 octombrie 1986, Papa a invitat şi în 24 ianuarie 2002 la Assisi, Italia, pe reprezentanţii celor douăsprezece mari religii mondiale să i se alăture într-o conferinţă de pace. Concesia făcută adevărului că religiile au fost răspunzătoare pentru războaiele din trecut, a dus la declaraţia comună prin care toate religiile se legau să se opună războiului şi terorismului şi să lupte pentru pace şi dreptate pe pământ.

De când a venit Mihail Gorbaciov la putere în 1985, au avut loc una după alta conferinţe de pace şi securitate. Întâlnirile la nivel înalt care au intrat în istorie, au condus la destinderea între est şi vest, au făcut posibilă reunirea Germaniei şi au realizat independenţa ţărilor est-europene. Pe politicieni îi interesează intens acum pacea aceasta prezisă şi mai ales securitatea pe întreg pământul. Aceste noţiuni sunt folosite tot mai mult în legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu. Israelul devine tot mai mult punctul fierbinte al evenimentelor în politica mondială şi împreună cu el Ierusalimul, care va deveni piatra grea pentru toate popoarele din împrejurime, aşa cum a proorocit proorocul Zaharia (cap. 12).

Când ştirile despre Ben Laden, Molahul Omar, Tora Bora, Afganistan, Irak şi Al Kaida se vor fi uzat, atunci soluţia pentru „ marea problemă ” va fi la îndemână. După cum este deja prezis în Cuvântul profetic, va fi proclamată o pace. Din păcate va fi numai o pace aparentă realizată prin multe compromisuri negociate de politicieni, „ binecuvântată ” de cea mai înaltă autoritate religioasă, chiar dacă Israelul jertfeşte teritorii pentru pace şi naţiunile arabe au o suprafaţă de 640 de ori mai mare decât cea a Israelului. Dar, aşa cum este scris, atunci va veni o prăpădenie neaşteptată asupra omenirii. Timpul este foarte aproape, de aceea avem nevoie de călăuzire de sus.

 

capitolul urmator