3.Revenirea lui Hristos

Dumnezeu, Creatorul, are un plan cu creaţiunea şi tot aşa ca Răscumpărător are un plan cu cei răscumpăraţi. Cine crede în existenţa unui Dumnezeu personal, este convins că El nu lasă nimic la voia întâmplării. Aşa vorbeşte Domnul: „ EU am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. ” Eu zic: ,Hotărârile Mele vor rămânea în picioare, şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.‘ (Isa. 46, 10). „ Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ cuvântul Lui. ” (Romani 9:28).

Cine cunoaşte Sfânta Scriptură, ştie că anunţarea venirii Răscumpărătorului în tot Vechiul Testament, începând din grădina Eden (Gen. 3), a fost nădejdea poporului lui Dumnezeu. Tot aşa revenirea lui Hristos, a Răscumpărătorului, este nădejdea poporului lui Dumnezeu de la începutul Noului Testament de la înălţarea Lui. EL a zis: „ Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. (Ioan 14:3). ” Acest eveniment, cel mai mare din istoria mântuirii, este într-adevăr foarte aproape. Conform ştirilor internaţionale de presă de la sfârşitul anului 2000, milioane de oameni aşteaptă acest eveniment. Dar există fără îndoială şi fanatici religioşi, care se ridică mereu ca să discrediteze credinţa adevărată şi pe adevăraţii credincioşi. Sunt însă şi oameni credincioşi biblic, care aşteaptă bucuroşi revenirea lui Isus Hristos şi au o viaţă normală. Ei sunt lucizi, clari şi adevăraţi în lucrarea şi umblarea lor.

Revenirea făgăduită a lui Isus Hristos şi evenimentele anunţate care urmează se vor petrece cu siguranţă, însă numai Dumnezeu decide ora şi ziua când se vor împlini. Semnele timpului, cărora trebuie să le dăm atenţie, ne lasă să recunoaştem că timpul s-a apropiat. O precizare a timpului, aşa cum s-a încercat de repetate ori în vechime, nu este posibilă şi nici necesară, slavă lui Dumnezeu.

La prima venire a lui Hristos s-au împlinit peste 100 de proorocii din Vechiul Testament. Toate detaliile importante despre El, începând cu zămislirea Lui supranaturală, cu naşterea în Betleem, slujba Lui, suferinţa şi moartea Lui, până la înviere şi înălţare, au fost proorocite în profeţia vechitestamentară. Acelaşi lucru este valabil pentru timpul dinaintea celei de a doua veniri a lui Hristos. Este covârşitor să citim textele biblice corespunzătoare, care sunt foarte actuale acum.

Apostolul Petru a văzut în Duhul deja acum 2000 de ani, că făgăduinţa revenirii lui Hristos va fi batjocorită, cum vedem că se întâmplă acum. Criticii principali sunt teologi necredincioşi, care nu înţeleg planul în timp al lui Dumnezeu şi felul în care este scris. Ei susţin, de exemplu, că apostolii şi însuşi Isus au greşit până la ultimul capitol din Noul Testament, când El a spus: „ Iată, Eu vin curând. ” Biblia este scrisă în aşa fel, încât se potriveşte pentru întreaga perioadă de timp. Fiecare cuvânt scris poate fi predicat şi crezut în tot timpul harului. Numai când vine de fapt vremea împlinirii unui eveniment făgăduit, atunci evenimentul prevestit se împlineşte într-adevăr.

Apostolul Petru atinge miezul problemei şi scrie: „ Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: , Unde este făgăduinţa venirii Lui?‘ ” La aceasta el a răspuns: „ Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. ” (2 Petru 3:3-9). Toţi cei rânduiţi mai dinainte pentru viaţa veşnică, vor veni la credinţă (Fapte 13:48). Batjocoritorilor nu le mai rămâne mult timp; râsul şi batjocura lor se va transforma în plâns şi scrâşnit de dinţi. „ Nu vă înşelaţi: ,Dumnezeu nu Se lasă batjocorit.‘ Ce seamănă omul, aceea va şi secera (Gal. 6:7). ” După mărturia Scripturii, Hristos va reveni în curând, aşa cum a făgăduit El şi îi va lua pe ai Lui la Sine, în slavă (1 Tes. 4), înainte de a veni necazul cel mare (1 Tes. 1:10).

La întoarcerea Lui, toţi copiii lui Dumnezeu adormiţi în Hristos care vor avea parte de prima înviere, vor învia, iar cei vii care trăiesc cu El vor fi transformaţi şi-L vor întâmpina pe El în văzduh, pentru a fi totdeauna cu El (1. Tes. 4). Ei Îl vor vedea şi vor fi ca El (1. Ioan 3). Aceasta se va întâmpla aşa cum s-a spus dinainte în Cuvânt.

 

capitolul anteriorcapitolul urmator