9.Un strigăt de trezire

Necesitatea de a da ultima chemare şi prevenire decurge de la sine datorită evenimentelor actuale. Nimeni nu mai poate trece mult timp nepăsător pe lângă împlinirea nenumăratelor proorocii prezise. Întreaga profeţie biblică neîmplinităeste acum pe cale să se realizeze. Proorocului Daniel i-a fost poruncit: „ ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte ”(Dan. 12:4). Numai atunci când va sosi timpul pentru împlinirea profeţiei biblice, se va deschide mintea noastră pentru aceasta.

Fiecărui cititor trebuie să-i fie dat un impuls să se confrunte serios cu această tematică. Este vorba de fapt despre dumneavoastră personal. Dumnezeu are un plan cu omenirea, care este clar şi vizibil. Numai semnele şi minunile nu sunt un criteriu. O atmosferăsărbătorească nu este valabilăînaintea lui Dumnezeu. La El trebuie să fie totul în ordine. Acum trebuie să urmeze aceeaşi vestire a Cuvântului şi practica din timpul apostolilor în legătură cu credinţa conform Scripturii care este bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu şi ancorată în Isus Hristos.

Cu un respect adevărat, toţi cei ce se tem de Dumnezeu trebuie să recunoască, să creadă şi să aştepte împlinirea şi trăirea făgăduinţelor pentru ultima epocă care au fost date Bisericii lui Hristos. Înainte de a putea reveni Hristos, trebuie mai întâi să fie ordonat şi reaşezat totul în mod biblic, după modelul creştinismului primar; aşa ne este spus în Fap. 3:21: „ pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor Săi prooroci din vechime.

Viaţa veşnică şi mântuirea veşnică nu pot fi mijlocite de o procedură religioasă sau de o instituţie creştină. Aceasta este dată fiecăruia printr-o trăire de mântuire personală cu Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, Cel răstignit şi înviat biruitor. În aceasta se înrădăcinează credinţa mântuitoare în salvarea şi iertarea săvârşite, credinţă venită din propovăduirea Evangheliei (Rom. 10). Numai cine a primit viaţa veşnică printr-o trăire personală cu Dumnezeu, va trăi veşnic. Ea devine puterea lui Dumnezeu în noi (1 Cor.1:18).

Fiecare trebuie săaibă experienţa lui personală cu Dumnezeu, să trăiască pocăinţa şi naşterea din nou prin Duhul (Ioan 3:6), să ajungă la siguranţa mântuirii (Rom. 8:16), să fie umplut cu Duhul Sfânt (Fap. 2:4) şi pecetluit (Ef. 1:13). EL a împăcat omenirea şi pe dumneavoastră personal, cu Sine în Isus Hristos, Domnul nostru (2 Cor. 5, 19). Credinţa mântuitoare este în legătură cu mesajul Evangheliei: „ Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! .

În încheiere, vrem să spunem că mai există oameni care Îl văd pe Dumnezeu în toate religiile şi Îl amintesc pe Isus Hristos în acelaşi timp cu filozofi religioşi oarecare. Aceasta doare într-adevăr. Domnul şi Mântuitorul nostru se deosebeşte ca cerul de pământ faţă de toţi întemeietorii de religii. Credinţa în El este în acelaşi timp credinţa în însuşi Dumnezeu, legată de nădejdea şi mântuirea veşnică. De fapt este o jignire să-L comparăm pe El, Domnul slavei, cu un oarecare prooroc autointitulat. Toţi întemeietorii de religii au fost îngropaţi împreună cu ideile lor. Niciunul din ei nu a înviat. Ei au fost numai oameni ca noi şi nu au putut să-şi ajute nici lor şi nici altora. Urmaşii lor vor fi acolo unde se află şi ei. Există pentru totdeauna numai Unul care a putut să spună: „ EU sunt Calea, Adevărul şi Viaţa , ” şi cei care Îl urmează pe El, vor fi acolo unde este El. Numai în Hristos s-a întâlnit Dumnezeu cu noi personal; numai în El putem să-L întâlnim pe Dumnezeu personal. A existat numai Unul prin care Tatăl ceresc s-a descoperit pe pământ, şi anume în Fiul Său născut, Isus Hristos, în care El ne-a făcut fiii şi fiicele Sale. „ ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale ” (Ef. 1:5).

Chiar la sfârşit, înainte de revenirea lui Hristos, se va cristaliza afară din amestecul religios actual, o comunitate de credincioşi biblici avându-L Cap pe Hristos, nu o organizaţie, ci un organism viu – Trupul lui Hristos. Străpungerea cea mare spre vestirea străveche fără compromisuri şi practica după modelul faptelor apostolilor şi astfel desăvârşirea Reformei în Biserica Domnului, este foarte aproape. Aşa cum a fost la început în timpul apostolilor, aşa trebuie să fie din nou la sfârşit. În Biserica noutestamentară faptele apostolilor sunt singurul model valabil înaintea lui Dumnezeu.Zilele biblice s-au întors! Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!

 

capitolul anteriorcapitolul urmator