10.Dragă cititorule,

Sper că nu te vei supăra de aceste cuvinte desluşite, ci vei vedea în aceste prezentări un îndrumător spre cer şi o cale de scăpare. Credinţa aducătoare de mântuire nu este într-o religie moartă, ci în Domnul cel viu care a înviat din morţi, s-a înălţat spre cer şi va reveni. EL nu numai că a spus: „ EU sunt învierea şi viaţa, ” ci a adus dovada incontestabilă şi a luat asupra Lui răspunderea pentru învierea noastră. Aceasta este singura cale pe care trebuie să păşească cei ce vor să fie mântuiţi. Oricine doreşte să atingă ţinta veşnică, trebuie să se despartă de tot ce nu este de origine divină, să părăsească tradiţiile religioase şi să se întoarcă la Domnul.

Apartenenţa la o religie nu are nimic de-a face cu salvarea sufletului, cu mântuirea, care vine numai de la Dumnezeu. Nu există nici un sacrament dătător de mântuire şi nici o procedură religioasă care ar putea să mântuiască. Numai în Răscumpărător găsim răscumpărarea, numai în Salvator avem salvarea, căci este scris: „ Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el ” (Ioan 3:36), Este necesară credinţa sinceră a fiecărui individ în singurul Dumnezeu adevărat, care ni S-a descoperit în Isus Hristos (Ioan 17:3).

Chiar şi cele mai bune hotărâri pe care le concep mereu oamenii, conduc pe lângă Dumnezeu şi sunt sortite eşecului. Omul este neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos. Este un dar gratuit al harului, care îi este oferit omenirii. Acum puteţi să luaţi o decizie care va fi valabilă pentru veşnicie. Evanghelia despre Isus Hristos, Domnul şi Răscumpărătorul nostru, să vă devină dumneavoastră personal un mesaj de bucurie şi de eliberare, prin care să trăiţi efectul şi puterea lui Dumnezeu.

Credeţi acum că Domnul Isus a purtat şi vina dumneavoastră şi v-a dat har! Chemaţi Numele Lui, aşa cum au făcut-o mulţi în vremurile trecute. Mântuirea a fost trăită de toţi adevăraţii copii ai lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Nimeni nu mai trebuie să se lase indus în eroare acceptând să i se spună că oricum totul va fi în ordine. Totul va fi în ordine după moarte, în veşnicie, dacă este adus în ordine în timpul vieţii. Oricine poate trăi personal mântuirea lui Dumnezeu şi poate primi siguranţa că păcatele i-au fost iertate şi a fost primit de Domnul.

Încercaţi chiar acum, după ce aţi citit până la sfârşit, să intraţi în legătură cu Dumnezeu, şi anume în rugăciune. Vorbiţi cu El şi credeţi pur şi simplu că şi pentru dumneavoastră este valabil ce este scris: „ EL îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare ” (Ps. 103). Fiţi siguri că strigarea Mântuitorului: „ Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă ” ,(Mat. 11:28) este valabilă şi astăzi, tot aşa ca şi exprimarea: „ Cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară ” (Ioan 6:37).

Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu ” (Ioan 3, 3). Cine a trăit naşterea din nou, se va subordona Lui şi voii Sale şi i se va da intrare în Împărăţia lui Dumnezeu.

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu ” (Ioan 1:12-13).

În care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor ” (Coloseni 1:14).

Căci este scris:

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa ” (1 Ioan 5:11-12).

Fie ca acest text biblic să devină realitate pentru toţi cititorii care cheamă Numele Domnului: „ La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii ” (2 Cor. 6, 2).

Ziua aceasta poate deveni cea mai importantă zi din viaţa dumneavoastră!

În această broşură am putut atinge numai pe scurt câteva puncte. Tuturor celor care s-au simţit atinşi lăuntric şi vor să afle mai mult, le putem furniza gratuit literatură bazată numai pe Sfânta Scriptură. Sigur nu a fost o întâmplare, ci o hotărâre a lui Dumnezeu că această broşură simplă a ajuns în mâinile dumneavoastră.

Vă urez tuturor din toată inima binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu.

Ewald Frank

Freie Volksmission a fost fondată în anul 1960. Este o misiune evanghelică interconfesională având ca scop înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Slujim poporului lui Dumnezeu din 140 de ţări trimiţând literatură în multe limbi şi de asemenea trimitem la cerere benzi audio, video şi DVD-uri cu predicile noastre. Toate materialele sunt trimise gratuit. Nu se emit note de plată. Banii şi preţurile nu sunt menţionate. De la început şi până acum, misiunea se finanţează prin contribuţiile benevole ale copiilor lui Dumnezeu. În aprilie 1964 misiunea a fost recunoscută ca folos obştesc şi folosită numai pentru scopuri misionare pentru a duce mesajul timpului de sfârşit în toată lumea.

Întemeietorul, misionarul Ewald Frank, a călătorit deja în peste 140 ţări şi a predicat ca învăţător biblic. A ţinut campanii de evanghelizare în multe oraşe şi s-a adresat prin intermediul radioului şi al televiziunii la naţiuni întregi. Ca învăţător biblic, a fost chemat să vorbească la seminarii internaţionale, împărtăşind Cuvântul lui Dumnezeu cu slujitori de pe toate continentele.

În fiecare duminică de la începutul fiecărei luni, el slujeşte în adunarea locală din Centrul Misionar Krefeld, Germania. La aceste întâlniri participă credincioşi din multe ţări. Traducerea simultană în 12 limbi a devenit o necesitate.

Ne-am bucura dacă am auzi de dumneavoastră. Tuturor celor care doresc să se informeze asupra temelor spirituale biblice le stă la dispoziţie literatură. Pentru că nu aparţinem de nici o confesiune, nu suntem subordonaţi, şi de aceea putem să-L lăsăm pe Dumnezeu să vorbească prin Cuvântul Său.

Literatura noastră este trimisă gratuit şi fără taxe poştale în toată lumea. Este într-adevăr o lucrare de credinţă pentru care Dumnezeu s-a îngrijit de la început.

Vă rugăm să ne scrieţi dacă doriţi alte broşuri şi literatură.

 

capitolul anterior